W-II Skin Softening Essence 1 set 50 ml
  • ลบเลือนแผลเป็น ป้องกันสีของรอยแผลเป็นไม่ให้เข้มขึ้น
  • รักษาแผลที่นูนออกมาให้ดีขึ้น ลบเลือนสีของรอยแผลเป็น
  • กระตุ้นให้มีการเจริญโตของผิวที่แท้จริง
  • ป้องกันการกำเนิดเซลล์ของผิวด้านบน
  • การตุ้นการทำงานของคอลลาเจน และ ไฟโบรเนกติน
  • ป้องกันเซลล์ได้รับเชื้อ ลดการอักเสบ
รายละเอียด
W-II Skin Softening Essence 1 set 50 ml

ราคาปกติ 1,490.00 THB
1,100.00 THB
คะแนน 110 แต้ม
ราคาปกติ 2,380.00 THB
1,200.00 THB
คะแนน 120 แต้ม
ราคาปกติ 1,990.00 THB
990.00 THB
คะแนน 99 แต้ม
ราคาปกติ 2,280.00 THB
1,200.00 THB
คะแนน 120 แต้ม
ราคาปกติ 780.00 THB
750.00 THB
คะแนน 75 แต้ม
ราคาปกติ 750.00 THB
490.00 THB
คะแนน 49 แต้ม
ราคาปกติ 400.00 THB
250.00 THB
คะแนน 25 แต้ม
ราคาปกติ 580.00 THB
280.00 THB
คะแนน 28 แต้ม
ราคาปกติ 1,500.00 THB
880.00 THB
คะแนน 88 แต้ม
ราคาปกติ 780.00 THB
220.00 THB
คะแนน 22 แต้ม
ราคาปกติ 3,000.00 THB
1,200.00 THB
คะแนน 120 แต้ม
ราคาปกติ 1,500.00 THB
900.00 THB
คะแนน 90 แต้ม
ราคาปกติ 1,490.00 THB
1,100.00 THB
คะแนน 110 แต้ม
ราคาปกติ 700.00 THB
380.00 THB
คะแนน 38 แต้ม
Live Chat Support (online)