W-II Amino Lashes Solution
  • กระตุ้นการเจริญเติบโตของขนตา ป้องกันการขาดร่วงของขนตา
  • เพิ่มจำนวน เซลล์ เร่งการสร้างขนตา
  • ซ่อมแซมถุงขนตาและขนตา เพิ่มความแข็งแรงของขนตา
  • เพิ่มความยาวของขนตา และขนคิ้วได้
  • เพิ่มความหนาของขนตา และขนคิ้วได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพของความงอนงาม
รายละเอียด
W-II Amino Lashes Solution

W-II Amino Lashes Solution นวัตกรรมใหม่ของเครื่องสำอางจากประเทศสวิตเซอแลนด์ เป็นตัวช่วยของผู้ที่มี ขนตาสั้น ขนตาบาง และขนตาไม่แข็งแรง ให้ขนตาของคุณเพิ่ม ‪#‎ความยาว‬ ‪#‎ความหนา‬และ ‪#‎ความงอนงาม‬ ได้ภายใน 72 ชั่วโมง ความหนาประมาณ 0.25mm ความยาวประมาณ 1.5mm ให้ดวงตาโตเหมือนตุ๊กตาบาบี้ ทุกเส้น ทั้ง‪#‎งอนงามและยาว‬

          ขนตาทุกๆเส้นเป็นสิ่งที่เราหวงแหนยิ่งนัก คนเอเซียทุกคนจะมีขนตาประมาณ 180 เส้น เมื่อหลุดร่วงไปแล้วต้องใช้เวลา 4-8 อาทิตย์ในการเจริญเติบโต เวลาสั้นกว่าเวลาการเจริญเติบโตของเส้นผม แต่ว่าปกติแล้ว เป็นเพราะเวลาขยี้ดวงตา เวลาล้างเครื่องสำอางค์ ล้างหน้า ทำให้ขนตาขาด หลุดร่วง เลยทำให้ขนตาน้อย ไม่ยาวพอ ถ้าหากไม่อยากติดขนตาปลอม ปลูกขนตาปลอม และทามาสคาร่า เพราะมาสคาร่า ขนตาปลอมและ การปลูกขนตา ที่สามารถทำลายถุงขนตา ทำให้ถุงขนตาเสียหายจนรากขนตาตาย และจะทำให้ไม่มีขนตาขึ้นมาอีก อีกอย่าง เซรั่มขนตาที่ขายตามท้องตลอดที่ขายทั่วไปนั้น จะมีแค่สารการป้องกันเท่านั้น แต่ถ้าต้องการขนตาที่ยาว หนา และมีความงอนงามนั้น ก็ต้องให้ Amino Lashes Solution เซรั่มบำรุงขนตามาช่วยคุณ

ยาวขึ้น มีความหนา งอน มั่นคง และไม่ง่ายต่อการขาดร่วง "ประสิทธิภาพ 5 ใน 1 เดียว"

ระยะเวลาเห็นผล
W-II Amino Lashes Solution 1 ขวด ใช้ได้ 1-2 เดือน เมื่อใช้ไป 1 สัปดาห์ ก็จะพบว่าขนตาหนาขึ้น (0.25MM) และยาวขึ้น(1.5mm), 2 – 3 สัปดาห์ จะ
พบว่าขนตายาวขึ้นและหนา งอนงามดุแพรไหม

วิธีใช้ 
ใช้ส่วนปลายของแปลงรูดกับปากขวด2-3 ทาเซรั่มให้ทั่วบริเวณโคนขนตาบนล่างแล้วค่อยๆ ใช้แปลงปัดขนตาปัด 
เบาๆ จาก ล่างขึ้นบน เหมือนปัดมาสคาร่าให้เซรั่มซึมเข้าสู่ขนตาอย่างทั่วถึง

เลขที่ใบรับแจ้ง: 10-2-5704509

ปริมาณสุทธิ: 6 มล.

ข้อควรระวัง
- อย่าให้เข้าตา ถ้าเข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- เก็บให้พ้นมือเด็ก และแสงแดด อุณหภูมิไม่ควรเกิน 30°

ราคาปกติ 3,120.00 THB
1,490.00 THB
คะแนน 149 แต้ม
ราคาปกติ 2,380.00 THB
1,785.00 THB
คะแนน 178 แต้ม
ราคาปกติ 2,380.00 THB
990.00 THB
คะแนน 99 แต้ม
ราคาปกติ 2,280.00 THB
1,710.00 THB
คะแนน 170 แต้ม
ราคาปกติ 1,000.00 THB
750.00 THB
คะแนน 0 แต้ม
ราคาปกติ 745.00 THB
490.00 THB
คะแนน 49 แต้ม
ราคาปกติ 5,360.00 THB
3,570.00 THB
คะแนน 357 แต้ม
ราคาปกติ 5,540.00 THB
3,570.00 THB
คะแนน 357 แต้ม
ราคาปกติ 1,490.00 THB
900.00 THB
คะแนน 90 แต้ม
ราคาปกติ 7,140.00 THB
2,970.00 THB
คะแนน 357 แต้ม
ราคาปกติ 9,520.00 THB
5,355.00 THB
คะแนน 536 แต้ม
ราคาปกติ 6,560.00 THB
3,420.00 THB
คะแนน 342 แต้ม
ราคาปกติ 6,840.00 THB
3,420.00 THB
คะแนน 342 แต้ม
Live Chat Support (online)